BYTOVÝ DOM VAVREČKA BLOK "A"

219A1999.JPG

AKTUÁLNY STAV

12/12/2016: Vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia                                                                                                                            

 

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky alebo nám chcete niečo povedať, prosím, použite nasledujúci kontaktný formulár: