BYTOVÝ DOM VAVREČKA BLOK "B"

blok_B.png

AKTUÁLNY STAV:

05/03/2018: Vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia